Vangshallen
Informasjon og booking av Vangshallen - Velkommen!
Den 26. april til 4. mai blir klatreveggen stengt. Det blir skrudd nye ruter på hele veggen.
Symjehallen er ikkje tilgjengeleg for booking utafor skuleruta, det vil seie at den kan bookast frå mandag til fredag når skulen er open. Dette kjem tå at den gamle symjehallen er frå 1971 og økt bruk kan føre til store vedlikehaldsutfordringar og i verste fall at alt må stengast.

Det blir automatisk sendt ut koder på SMS til den som leiger. Dei som har langtidsleie og ordna seg med nykkelkort treng ikkje å bruke denne.
Dessverre fungerar det ikkje å la døra stå opplåst med kode, den låser seg igjen, men koden kan nyttast fleire gonger ila leigetida.

NB! Dei som låner romma, låner kun fra og til. Det betyr at viss man skal rigge til utstyr må man gjøre dette innanfor leigeperioden og også rydde seg ut av rommet før neste leigetakar skal inn. Slik at f.eks. leige fra 1900-2000, betyr inn 1900 og ut 2000, presis!

Hugs å samarbeide, rydde og moppe slik at alle får ei fin oppleving av Vangshallen.

Vangshallen

Med full handballbane, klatrevegg, amfi, tribune og festsal er Vangshallen ein nybygd motor i det aktive fritidstilbodet i Vang. 

Vil du leige heile eller delar av Vangshallen ein kveld eller ei helg? 

Vang klatreklubb har mykje aktivitet i klatreveggen. Møt opp på faste klatrekveldar og meld gjerne inn ynskje om brattkortkurs på  facebooksida til klubben.

Kva skjer?

18. Mai
12:00

U-klubb les mer

Heile bana

 Arrangør: VANG KOMMUNE

22. Mai
18:00

Allidrett ei gruppe 18-19 og ei 19-20 les mer

Auditorium

 Arrangør: Mimoza Zogaj

24. Mai
20:00

Innebandy les mer

Sal 1

 Arrangør: PURKERYGGEN KØLLEKRINS

29. Mai
18:00

Allidrett ei gruppe 18-19 og ei 19-20 les mer

Sal 1

 Arrangør: Mimoza Zogaj

31. Mai
20:00

Innebandy les mer

Sal 1

 Arrangør: PURKERYGGEN KØLLEKRINS

01. Jun
19:00

U-klubb les mer

Heile bana

 Arrangør: VANG KOMMUNE

05. Jun
18:00

Allidrett ei gruppe 18-19 og ei 19-20 les mer

Sal 1

 Arrangør: Mimoza Zogaj

07. Jun
20:00

Innebandy les mer

Sal 1

 Arrangør: PURKERYGGEN KØLLEKRINS

Kontakt oss


Vang kommune, Tyinvegen 5161

 2975 Vang i Valdres

erik.martinsen.dalaker@vang.kommune.no
 
Moglegheit for leie:

Kvardag:
16:30-22:30

Helg:
Heile døgnet
System provided by GetShop AS - www.getshop.com