I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 – 20:00 og fredagar kl 18:00 – 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette.

Betalingssatsar offentleg bading
Type
Pris
Born 26 kr. pr. gong
Vaksne 62 kr. pr. gong
Familie 134 kr. pr. gong
Sesongkort born 370 kr. pr. halvår
Sesongkort vaksne 742 kr. pr. halvår
Betalingssatsar leige av symjehallen
Type leige
Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar Kr. 1300,- pr. gong