I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 – 20:00 og fredagar kl 18:00 – 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette.

Betalingssatsar offentleg bading
Type
Pris
Born Gratis
Vaksne 65 kr. pr. gong
Familie 135 kr. pr. gong
Sesongkort born Gratis
Sesongkort vaksne 745 kr. pr. halvår
Betalingssatsar leige av symjehallen
Type leige
Pris
For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar Kr. 1400,- pr. gong