Booking

Innhald

Prisar

 

Med full handballbane, klatrevegg, amfi, tribune og festsal er Vangshallen ein nybygd motor i det aktive fritidstilbodet i Vang.

Vil du leige heile eller delar av Vangshallen ein kveld eller ei helg?

Vang klatreklubb har mykje aktivitet i klatreveggen. Møt opp på faste klatrekveldar og meld gjerne inn ynskje om brattkortkurs på  facebooksida til klubben.

Opningstider

Kvardag:
16:30-22:30
Hallen nyttast av skulen og kommunen på dagtid

Helg:
Heile døgnet
Heile sommarferien