For Vang sine innbyggjarar er leige gratis på kvardager i skuleåret, utanom skuleveka/året kostar det 100 kronar per del per time.
Timepris for kommersiell aktivitet og utanbygds leigetakarar: kr. 100,- pr time pr utleigedel heile veka.
For kommersielle leigetakarar i badeavdelinga er leigepris kr. 1300,- pr gong.